1394/03/24 13:04

نحوه شستشو و نگهداری لباس های جنس استات

نحوه شستشو و نگهداری لباس های جنس استات
توضیحات محصول:
برای تهیه الیاف استات نیز مانند الیاف ریون، از منابع سلولز طبیعی نظیر لینتر پنبه و چوب درختان مخروطی استفاده میشود. به این ترتیب، با انجام یک سری عملیات شیمیایی در چندین مرحله، سلولز طبیعی به لیف استات تبدیل میشود. الیاف ریون و استات جزو الیاف سلولزی بازیافته محسوب میشوند که ماده اولیه هر دو سلولز طبیعی است. تفاوت این دو لیف در نحوه بازیابی سلولز طبیعی و مراحل و عملیاتی است که بر روی ماده اولیه به منظور تولید لیف صورت می گیرد.

نکاتی در خصوص شستشو:
  • بهتر است پارچه های از جنس دی استات را خشکشویی کرد.
  • در صورتی که در برچسب مراقبت از لباس، شستشو مجاز باشد، باید لباس را با دست و آب گرم و شوینده معمولی شست.
  • برای سفیدگری پارچه های از جنس استات، بهتر است از سفید کنندههای غیر کلردار (آب اکسیژنه) استفاده نمود. در صورت استفاده از سفیدکننده های کلردار، احتمال زرد رنگ شدن و تخریب پارچه وجود دارد.
نکاتی در خصوص خشک کردن:
  • پارچه های از جنس استات سریع خشک می شوند. برای خشک کردنشان باید آنها را روی بند رخت و به دور از آفتاب مستقیم آویزان کرد.

نکاتی در خصوص اتو کردن:
  • پارچه های از جنس استات را باید در حالت مرطوب بودن و از سمت داخل (پشت) لباس اتو کرد.
  • میزان اتوپذیری پارچه های از جنس استات  130-110  درجه سانتی گراد است.
  • میزان اتوپذیری پارچه های از جنس تری استات  200  درجه سانتی گراد است.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها :