برترین های فروش شخصی خرداد 95
ردیف تصویر نام و نام خانوادگی مبلغ (ریال)
1 علی ولایتی 31,903,628
2 مهدی گلباف نصرآبادی 13,558,300
3 ساجده کمیلی پور 12,159,700